ou-kornica.eu

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

 

На извънредно заседание на педагогическия съвет, проведено на 13.03.2020 година бе взето решение за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации.

 

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на учебното съдържание в учебниците, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището ни използва платформата ou-kornica.eu

 

График на учебните занятия:

ou-kornica.eu

 

ou-kornica.eu

 

Паралелно с платформата Zoom в училището внедряваме и Microsoft Teams, за която всички учители и ученици получават безплатни акаунти от МОН. Използваме също Facebook и Messenger за кореспонденция, както и електронния дневник на училището в shkolo.bg .

 

 

ou-kornica.eu

 

 

ou-kornica.eu

 

 

ou-kornica.eu

 

 

ou-kornica.eu

 

 

 

Уважаеми родители,

 

Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

.

​​

Форма за обратна връзка

Тема:
Имейл за контакт:
Вашето съобщение:

​​