Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" с. Корница вече е преобразувано в Обединено училище