„Ученици в действие“

Днес се проведе заключителният етап на „Ученици в действие“ по проекта на клуб „Магията на танца“ към ОбУ „Св.П.Хилендарски“ – „ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО ЛЮБЯ, ТАЧА И МИЛЕЯ“
Проектът се провежда към Центъра за приобщаващо образование, който обяви национален конкурс „Ученици в действие“, част от популяризирането на програмата „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“.
Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно за децата. Училищата, част от нея, канят професионалисти и организират посещения, по време на които в малки групи, учениците работят заедно с тандем учител-професионалист и намират конкретни решения на проблеми от живота, използвайки знанията си от училище. Всичко това прави децата по-любопитни, по-сплотени и по-ангажирани; учителите намират нови подходи към децата и ги опознават по-добре, а училището и общността повишават доверието си едни към други.
ОбУ „Св.П.Хилендарски е едно от 33-те училищта в България, чието проектно предложение бе одобрено и нашите ученици в продължение на месеци бяха „в ДЕЙСТВИЕ“. През това време, като извън класни дейности, се запознахме с традициите, обичаите, занаятите, фолклорът, кухнята на нашите родители, баби и дядовци, които отвориха домовете и сърцата си за нашия екип.