График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 г. – общински кръг

БЕЛ – 07.12.2019г. – 9.00ч

Математика – 14.12.2019 г. – 9.00ч

География и икономика – 28.01.2020 г. – 9.00ч

Физика – 11.01.2020г. – 9.00ч

Химия и опазване на околната среда – 19.01.2020г. – 9.00ч

Биология и здравно образование- 25.01.2020г – 9.00ч

Знам и мога – 25.01.2020 – 9.00ч