Организация за провеждане на първия учебен ден в Об.У“Св.Паисий Хилендарски“, с. Корница

Уважаеми ученици, родители и учители,

Откриването на учебната година на 15.09.2020 г. ще протече при следната организация:

І .  В 09:00 часа ще започне тържественото откриване на новата учебна година само с учениците от начален етап (I,II,III и IVклас) и родителите на първокласниците в двора на училището. 

ІІ. Учебният ден за всички останали ученици(V,VI,VII и X клас) ще започне в 10:00 часа, като се насочват към класните си стаи.

III. Спазване на основните задължителните предпазни мерки:

  1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда с изключение на класните стаи.
  2. Спазване на необходимата дистанция.