График на часовете за обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката от 30.11. до 21.12.2020 г., всички ученици от I до X клас в училището ни ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:30 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!