Важно!

Уважаеми родители и ученици ,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката от 22.03. до 31.03.2021 г., всички учениците от I до X клас в училището ни ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:30 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ.

Бъдете здрави!

Ю. Бялк, директор на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски „