Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

На основание на Заповед на директора на РЗИ- Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 между 500-750 човека на 100 000 в община Гоце Делчев, нареждам учениците от V до VII клас да преминат в ОРЕС от 02.11.2021г(вторник-утре) до 05.11.2021г.(петък).

 

Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:00 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!

Ю. Бялк, директор на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски „