Отлично представяне на олимпиада по БЕЛ

Шестокласничката Гергана Петкова от ОбУ „Св.Паисий Хилендарски “ се представи достойно на Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, който се проведе на 06.03.2022 г. Тя спечели престижните 25 точки/ от възможни 30 т./ ,с което за пореден път доказа своите големи възможности!
Пожелаваме й успех и още повече победи!
Поздравления за Гери и нейната учителка по БЕЛ -госпожа Силвия Чешлиева!