Обява

Във връзка със спечелен проект по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ в Об.У„Св. Паисий Хилендарски“ е обявено 1 /едно/ свободно работно място за длъжността „Социален работник“ със срок на договора от 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

Срок за подаване на документи за кандидатстване – 30.06.2022г. в стаята на Заместник-директора по УД.

ОБЯВА – МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград, Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от следните училища:

Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

ОУ „П. Кр. Яворов“, с. Огняново

ОбУ “Св. Паисий Хилендарски“, с. Корница

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен

Об.У ,,Петър Берон”, с .Лъжница

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  с. Горно Дряново

ОУ „ Христо Ботев“ с. Мусомища

ОбУ „Христо Ботев“, с. Дъбница

НПГ“Д. Талев“, гр. Гоце Делчев

Събитието ще се проведе на 24 юни 2022 година, от 11.00 часа в ОУ,,Христо Ботев“, с. Мусомища.

С Програмата може да се запознаете  тук:

Очакваме Ви.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Уважаеми родители и ученици,

На 24.06.2022 г. от 11.20 ч. в сградата на ОУ „Христо Ботев“ с.Мусомища, община Гоце Делчев, ученици от втори клас на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Корница, участващи в проекта „Подкрепа за успех“ с класен ръководител Босилия Караилиева, ще изнесат театрална постановка „Червената шапчица“.

Цялата програма на мероприятието може да намерите в приложения файл.