1. ноември – Ден на народните будителиОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ празнува своята 110 годишнина.
В навечерието на светлия български празник 1 ноември, ние сме горди, че нашето училище носи името на първия народен будител – Паисий Хилендарски. С много вълнение и положителни емоции премина тържеството, посветено на патронния празник на училището.
Родители, учители и ученици станаха част от един незабравим момент от училищния живот.
Първи ноември не е само празник, той е и символ. Символ на вярата, символ на спомена за миналото, което проправя пътя на бъдещето.
Директорът на училището, г-н Бялк, поздрави всички учители, ученици и родители, затова че са част от училищния живот, като благодари, че с общи усилия градят заедно моста на времевите устои между семейството и духовния храм на знанията – училището.
Нека днес отново си пожелаем да съумяваме да съхраним ценностите, които ни отличават от другите народи и да отстояваме традициите! На всички съвременни просветители, които запалват искрата на любовта към познанието, пожелаваме здраве!
Честит празник на духовността!

Учебна евакуация


На 26.10.2022 г. се проведе тренировка по практическо проиграване на Плана за защита при бедствия в частта му действия при пожар. Напускането на училищната сграда се извърши съгласно плана за евакуация, която приключи за 3 минути.
В тренировката взеха участие всички служители и ученици.
Санитарният пост на училището демонстрираха оказване на първа помощ при изгаряне от пожар. Припомнени бяха правилата при оказване на помощ при различни видове изгаряния.
Директорът на училището поздрави организаторите, учениците от Санитарния пост и учителите за добре осъществената учебна евакуация.