„Аз и буквите“

Поздравления за доброто представяне на учениците ни от втори, трети и четвърти клас в състезанието „Аз и буквите”, организирано от Сдружение на българските начални учители.
Всички наши участници в състезанието са с много добри резултати, а седем от тях са с максимален брой- 50 точки:
Елиф Уруч – 2кл. – 50 точки
Гергана Петкова- 3кл.- 50 точки
Денис Бялк- 3кл.- 50 точки
Дженнет Бабечка- 3кл.- 50 точки
Мехмед Кеседжи- 3кл.- 50 точки
Айлни Аличова- 4кл.- 50 точки
Кезим Кундев- 4кл.- 50 точки
Поздравления за ръководителите и учениците!
БРАВО!