24 май

ОбУ „Св. П. Хилендарски“ с.Корница отбеляза с тържествен концерт Празника на българската просвета и първоучителите Кирил и Методий.
В празника се включиха талантливи ученици от всички класове, които зарадваха своите учители и родители с разнообразен и интересен репертоар.
Богатата програма включваше празнични рецитали, забавни скечове, песни и пъстри танци, а нашите ученици дадоха всичко от себе си за да зарадват родители и гости и сътвориха един незабравим празник.
Директорът на училището г-н Юсеин Бялк поздрави учениците, учителите и гостите с настъпващия празник и отбеляза имената на най- добрите ни ученици, защитили достойно името на нашето училище на проведените състезания през учебната година.

Възстановяване на присъственото обучение в училище

Уважаеми родители и ученици ,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката и последвала моя заповед, от 12.04.2021г.(понеделник) се възстановяват ПРИСЪСТВЕНИТЕ учебни занятия за всички ученици от 1 до 10 клас.

Бъдете здрави!

Ю. Бялк, директор на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски „

Важно!

Уважаеми родители и ученици ,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката от 22.03. до 31.03.2021 г., всички учениците от I до X клас в училището ни ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:30 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ.

Бъдете здрави!

Ю. Бялк, директор на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски „

Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научете повече за проекта: https://teachers.mon.bg

График на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

На 4 януари (понеделник) учениците от 1. до 4. клас се връщат в училище.

Съгласно заповед на Министъра на МОН и последвала моя заповед, в периода от 4 януари до 31 януари 2021 г. обучението на учениците от 5. до 10. клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда.
Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:00 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!

Директор: Юсеин Бялк

График на часовете за обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката от 30.11. до 21.12.2020 г., всички ученици от I до X клас в училището ни ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:30 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!