Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научете повече за проекта: https://teachers.mon.bg

График на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

На 4 януари (понеделник) учениците от 1. до 4. клас се връщат в училище.

Съгласно заповед на Министъра на МОН и последвала моя заповед, в периода от 4 януари до 31 януари 2021 г. обучението на учениците от 5. до 10. клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда.
Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:00 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!

Директор: Юсеин Бялк

График на часовете за обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката от 30.11. до 21.12.2020 г., всички ученици от I до X клас в училището ни ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:30 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!

Организация за провеждане на първия учебен ден в Об.У“Св.Паисий Хилендарски“, с. Корница

Уважаеми ученици, родители и учители,

Откриването на учебната година на 15.09.2020 г. ще протече при следната организация:

І .  В 09:00 часа ще започне тържественото откриване на новата учебна година само с учениците от начален етап (I,II,III и IVклас) и родителите на първокласниците в двора на училището. 

ІІ. Учебният ден за всички останали ученици(V,VI,VII и X клас) ще започне в 10:00 часа, като се насочват към класните си стаи.

III. Спазване на основните задължителните предпазни мерки:

  1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда с изключение на класните стаи.
  2. Спазване на необходимата дистанция.

Обръщение от РУО Благоевград

Уважаеми родители,

През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.

Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!

От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

Регионално управление на образованието – Благоевград

На училище с БНТ

Уважаеми родители и ученици,

МОН излъчва видео уроци в националните телевизии БНТ2 и БНТ4, за да има достъп всеки ученик до дистанционно обучение.

Графика на занятията може да видите тук:

Повторение на уроците по БНТ2 и БНТ4 в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа. За актуалната програма посетете: www.bnt.bg