График на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

На 4 януари (понеделник) учениците от 1. до 4. клас се връщат в училище.

Съгласно заповед на Министъра на МОН и последвала моя заповед, в периода от 4 януари до 31 януари 2021 г. обучението на учениците от 5. до 10. клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда.
Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:00 – в платформата Microsoft Teams.
Апелираме към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.
Можете да разчитате на нашата помощ!
Бъдете здрави!

Директор: Юсеин Бялк