Възстановяване на присъственото обучение в училище

Уважаеми родители и ученици ,
Във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката и последвала моя заповед, от 12.04.2021г.(понеделник) се възстановяват ПРИСЪСТВЕНИТЕ учебни занятия за всички ученици от 1 до 10 клас.

Бъдете здрави!

Ю. Бялк, директор на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски „